Poslovne rešitve:
» skrb za stranko
» razvoj
» vpeljava
» predstavitev


Informacijske rešitve:
» spletne aplikacije
» portali
» poslovne aplikacije
» simulatorji
» mobilne rešitve
» izobraževanjeProjekti « Nazaj

Virtualno bojišče
Simulator operacij kriznega odzivanja
Simulacijski model terorističnega delovanja
Vizualna simulacija reševalne vaje Predori
Vizualna simulacija reševalne vaje Golica-Koralpe
Vizualni informacijski sistem HE Vrhovo
Vizualni informacijski sistem HE Mavčiče
Vizualna simulacija hidroelektrarn HE Blanca in HE Krško
Vizualna simulacija hidroelektrarne HE Moste
Vizualna simulacija ČHE Kozjak
Strateški planer na Min. za gospodarstvo
Programska rešitev Centralni register psov
Navidezno mesto Ljubljana
Jadrnica Elan 45
Sledenje dokumentov NEK/DT
Simulacija zamenjave uparjalnikov v NEK
Virtualni NEK
Tirna vzpenjača
Trubarjev kvart
Intranetni portal v SGP Kraški zidar
Internetni portal e-Ljubljana.com
Turistično informacijski portal
CAC (Cisco Accounting)

Virtualno bojišče
Simulacijski sistem VB smo razvili skupaj s konzorcijskimi partnerji za naročnika Ministrstvo za obrambo RS v okviru tehnološkega programa "Tehnologija za varnost in mir 2006-2012". Simulacijski sistem VB omogoča realno-časovno taktično usposabljanje enot mehanizirane pehote Slovenske vojske na virtualnem vadbenem poligonu Poček v različnih pogojih delovanja ...
Simulator operacij kriznega odzivanja (SOKO)
SOKO je izobraževalno in vadbeno orodje, ki v 3D virtualnem okolju omogoča udeležencem mednarodnih operacij kriznega odzivanja ustrezno pripravo na naloge in okolje delovanja.
Sistem SOKO smo razvili skupaj s podjetjem ZootFly d.o.o. in Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za elektrotehniko, za naročnika Ministrstvo za obrambo RS. Projekt je del tehnološkega programa "Tehnologija za varnost in mir 2006-2012".

Simulacijski model terorističnega delovanja
Simulacijski model terorističnega delovanja razvijamo skupaj s partnerjem Guardiaris za naročnika Oddelek za raziskave in simulacije na Ministrstvu za obrambo RS. Omenjeni projekt je del ciljnega raziskovalnega projekta Znanje za varnost in mir 2004-2010.

Vizualna simulacija reševalne vaje Predori
Za Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje na Ministrstvu za obrambo RS smo izdelali interaktivno vizualno simulacijo reševalne vaje Predori. Gre za reševalno vajo za primer trčenja avtobusa in dveh osebnih vozil v predoru Ljubelj, kar povzroči požar v predoru. Zaradi tega so neposredno ogrožena življenja vseh oseb, ki so se v trenutku nesreče nahajala v predoru.

Vizualna simulacija reševalne vaje Golica-Koralpe
Za Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo RS smo izdelali interaktivno vizualno simulacijo reševalne vaje Golica-Koralpe. Gre za reševalno vajo za primer dolgotrajnega in intenzivnega deževja na področju Koralp. To ima za posledico močan dvig nivoja vodne akumulacije HE Golica in s tem neposredno nevarnost poplavnega vala za bistriški jarek in dravsko dolino.

Vizualni informacijski sistem HE Vrhovo
Za Savske elektrarne Ljubljana smo izdelali programsko rešitev za HE Vrhovo, ki se uporablja kot vizualna tehnična dokumentacija. Kot taka je zelo primerna za izobraževanje osebja elektrarne in za potrebe interaktivnih predstavitev. Uporabniki se lahko sprehajajo po elektrarni s pomočjo virtualnih prostorskih slik, na katerih so označeni pomembni elementi hidroelektrarne ...

Vizualna simulacija bodočih hidroelektrarn HE Blanca in HE Krško
Za Holding slovenskih elektrarn smo izdelali interaktivno vizualno predstavitev bodočih HE Blanca in HE Krško na spodnji Savi. Projekt predstavlja velik poseg v okolje, zato je natančna predstavitev bodočih hidroelektrarn strokovni in širši javnosti zelo pomembna. Posebej smo tudi predstavili vse spremembe prometne ureditev s posebnim poudarkom na mostovih obvoznice.

Vizualna simulacija bodoče hidroelektrarne HE Moste
Za Savske elektrarne Ljubljana smo izdelali interaktivno vizualno predstavitev bodoče HE Moste na Savi Dolinki. Projekt bo predstavljal velik poseg v okolje, zato je natančna predstavitev projekta strokovni in širši javnosti zelo pomembna.

Vizualna simulacija zgornjega akumulacijskega jezera ČHE Kozjak
Za Dravske elektrarne Maribor smo izdelali računalniške vizualne simulacije umestitve zgornjega akumulacijskega jezera za bodočo črpalno hidroelektrarno Kozjak. Izgradnja zgornjega akumulacijskega jezera predstavlja velik poseg v okolje, zato smo v virtualni teren območja umestili bodoče akumulacijsko jezero. Skupaj z naročnikom smo preizkusili različne možnosti, ki se najbolje prilagajajo konfiguraciji terena...

Aplikacija za strateško planiranje na Ministrstvu za gospodarstvo
Za Ministrstvo za gospodarstvo smo izdelali programsko rešitev za nadzor nad projekti in strateškimi nalogami. Aplikacija je namenjena predvsem strateškemu planiranju in je v celoti usmerjena v osnovna štiri vsebinska področja: Zakoni-sporazumi, Programi, Podprogrami in Aktivnosti-dogodki. Vsako področje ima svoje naloge v katere se vnesejo določene aktivnosti, ki so vezane na sodelujoče v določeni aktivnosti oz. nalogi. Za vsako nalogo se vodi kronologija. Sodelujoči lahko vidijo svoje naloge in aktivnosti, aplikacija pa jih tudi opozarja na zamude pri posameznih nalogah...
Navidezno mesto Ljubljana
Osnovni namen tega projekta je prikaz starega mestnega jedra, ki poudarja zgodovinsko vlogo prestolnice in poudarja atraktivnost zanimive turistične destinacije.Navidezno mesto Ljubljana predstavlja kopijo dejanskega mesta v virtualnem svetu kjer se srečata nova tehnologija in zgodovina.

Jadrnica Elan 45
Za podjetje Elan Marine smo izdelali virtualno kopijo spremenjene podobe nove jadrnice Elan 45. Za potrebe predstavitev na sejmih in internetu smo pripravili kratke internetne animacije preletov nove jadrnice. Poleg tega smo izdelali značilne poglede na detajle novega dizajna, ki so jih uporabili za tisk propagandnega materiala. Virtualni prikaz jadrnice je bil uporaben za spremljanje odziva trga na nove oblikovalske ideje ...

NEK/DT (Sledenje dokumentov v Nuklearni elektrarni Krško)
DT je intranetni sistem za sledenje in sprejemanje postopkov. Vsem uporabnikom intraneta omogoča podrobno sledenje stanja pri sprejemanju postopkov. Za avtorizirane uporabnike je tudi vhodna točka za sodelovanje pri sprejemanju posameznih postopkov. Omogoča vse funkcije, ki so potrebne pri sprejemanju postopkov v večjem poslovnem sistemu. Sistem lahko sproti prilagajamo zahtevam uporabnikov, kar potrjuje uspešna implementacija v Nuklearni elektrarni Krško ...

Simulacija zamenjave uparjalnikov v Nuklearni elektrarni Krško
Nuklearna elektrarna Krško je v fazi modernizacije elektrarne izvedla postopek zamenjave uparjalnika. S pomočjo vizualnih simulacij smo strokovni in laični javnosti na dojemljiv način prikazali vse postopke zamenjave znotraj reaktorske zgradbe. Simulirali smo celotni proces odstranitve starih uparjalnikov iz reaktorske zgradbe in vnos ter postavitev novih.

Bodoče naselje Trubarjev kvart
Predstavitev bodočega naselja je ključnega pomena pri prodaji stanovanj. Zato smo za podjetje IMOS, d.d., izdelali interaktivno vizualno simulacijo naselja in tipske stanovanjske enote. Njihov prodajni oddelek je s tem dobil učinkovito orodje za predstavitve, ki kupcem pomaga pri pomembni odločitvi za nakup. Virtualna realnost nudi interaktivnost in tako zelo ugodno vpliva na ...

Tirna vzpenjača
Za investitorja Mestno občino Ljubljana smo izdelali vizualne simulacije realnega stanja bodoče tirne vzpenjače na grad, s čimer smo strokovni javnosti predstavili projekt, ki je vizualno zelo občutljiv, saj je vsak poseg v zeleno brežino gradu zaznaven že od daleč. V vizualizacijah smo poudarili pomembno povezavo med mestnim jedrom in Ljubljanskim gradom, podrobno smo prikazali tudi vse pomembne elemente tirne vzpenjače ter njihovo umestitev v okolje ...

Virtualna Nuklearna elektrarna
Vizualna simulacija objektov v Nuklerani elektrarni Krško je bila izdelana za potrebe predstavitev. V osnovi je izdelana kot 3D-vizualna simulacijska podatkovna baza nuklearke, ki jo po potrebi lahko dodatno priredimo za delovanje na intranetu. Uporabniku omogoča interaktivno gibanje med objekti nuklearke. S klikom na določeni objekt se odprejo podatki o objektu v obliki besedila, slik, animacij, simulacij in videa ali pa se gibljemo znotraj teh objektov in pregledujemo ...

Programska rešitev Centralni register psov
Za Veterinarsko upravo Republike Slovenije smo izdelali programsko rešitev Centralni register psov, ki beleži osnovne podatke o psih in njihovih lastnikih. V centralnem registru psov so evidentirani: vsi živi psi v RS, osnovni podatki o psih in njihovih lastnikih, podatki o datumih cepljenj proti steklini in podatki o ugrizih. Aplikacija nudi informacijsko podporo za dejavnosti kot so: registracija psa, vnos cepljenja psa, vnos ugriza psa, vnos pregleda po ugrizu, izpis vseh prijavljenih psov po področjih, izpis vseh cepljenih in necepljenih psov za posamezno področje, pregled nevarnih psov, izpis ugrizov za določenega psa in izpis ugrizov po pasmah...

na vrh strani  |  o podjetju  |  dejavnosti  |  projekti  |  novice  |  english  |  domov
© 2003-2010 Logon. Vse pravice pridržane.