Poslovne rešitve:
» skrb za stranko
» razvoj
» vpeljava
» predstavitev


Informacijske rešitve:
» spletne aplikacije
» portali
» poslovne aplikacije
» simulatorji
» mobilne rešitve
» izobraževanjeProjekti « Nazaj

Virtualno bojišče
Simulator operacij kriznega odzivanja
Simulacijski model terorističnega delovanja
Vizualna simulacija reševalne vaje Predori
Vizualna simulacija reševalne vaje Golica-Koralpe
Vizualni informacijski sistem HE Vrhovo
Vizualni informacijski sistem HE Mavčiče
Vizualna simulacija hidroelektrarn HE Blanca in HE Krško
Vizualna simulacija hidroelektrarne HE Moste
Vizualna simulacija ČHE Kozjak
Strateški planer na Min. za gospodarstvo
Programska rešitev Centralni register psov
Navidezno mesto Ljubljana
Jadrnica Elan 45
Sledenje dokumentov NEK/DT
Simulacija zamenjave uparjalnikov v NEK
Virtualni NEK
Tirna vzpenjača
Trubarjev kvart
Intranetni portal v SGP Kraški zidar
Internetni portal e-Ljubljana.com
Turistično informacijski portal
CAC (Cisco Accounting)

Simulator operacij kriznega odzivanja (SOKO)

Simulator operacij kriznega odzivanja (SOKO) smo razvili skupaj s podjetjem ZootFly d.o.o. in Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za elektrotehniko, za naročnika Ministrstvo za obrambo RS. Projekt je del tehnološkega programa "Tehnologija za varnost in mir 2006-2012".

Sistem SOKO je izobraževalno in vadbeno orodje, ki v 3D virtualnem okolju omogoča udeležencem mednarodnih operacij kriznega odzivanja ustrezno pripravo na naloge in okolje delovanja. S pomočjo vadbe v okviru računalniško podprtih vaj vadbenci v sistemu SOKO spoznajo okolje operacije kriznega odzivanja prek splošnih podatkov o državi oziroma regiji, geografskih značilnosti, zgodovine, jezikovnih značilnosti in sporazumevanja, etničnih skupin, njihove kulture, navad, običajev in vere, podatkov o misiji, groženj z vidika uporniških skupin in orožij, ki jih uporabljajo, ter prek nalog, ki jih bodo udeleženci operacij kriznega odzivanja opravljali. Pridobljena znanja vadbenci lahko preverijo s pomočjo interaktivnih testov in testnega poligona, vadbo za naloge na operacijah kriznega odzivanja pa nato izvajajo v okviru pripravljenih scenarijev.

V sistemu SOKO smo za potrebe izobraževanja in usposabljanja pripadnikov Slovenske vojske pripravili ustrezne izobraževalne vsebine, ki se navezujejo na okolje in naloge misije ISAF v Afganistanu, skladno s tem pa smo izdelali tudi 3D virtualno okolje vojaške baze v Heratu in njene okolice.

Sistem SOKO, ki omogoča izvedbo računalniško podprtih vaj, je zasnovan na visoko tehnološkem 3D realno-časovnem grafičnem pogonu SOKO, odprto-kodni relacijski podatkovni bazi, sistemu za izvedbo in nadzor izobraževanja, sistemu za izmenjavo podatkov, dinamičnih izobraževalnih vsebinah, 3D modelih sredstev in virtualnih vadbenih lokacijah.

V sistemu SOKO smo s pomočjo sodobnih virtualnih računalniških tehnologij na razumljiv, intuitiven in vizualen način prikazali kompleksne podatke na operaciji kriznega odzivanja, izobraževanje in vadba s pomočjo sistema SOKO pa bosta omogočila kakovostnejši, varnejši in cenejši proces usposabljanja udeležencem operacij kriznega odzivanja.

V izvedbi projekta Simulator operacij kriznega odzivanja, ki je v celoti plod domačega znanja, smo znanja združili strokovnjaki različnih naravoslovnih in družboslovnih ved ter s projektom dosegli visok tehnološki nivo znanja.

Predstavitvena stran projekta se nahaja na : www.logon.si/sokona vrh strani  |  o podjetju  |  dejavnosti  |  projekti  |  novice  |  english  |  domov
© 2003-2010 Logon. Vse pravice pridržane.