Poslovne rešitve:
» skrb za stranko
» razvoj
» vpeljava
» predstavitev


Informacijske rešitve:
» spletne aplikacije
» portali
» poslovne aplikacije
» simulatorji
» mobilne rešitve
» izobraževanjeDejavnosti podjetja « Nazaj

Razvoj programske opreme
Implementacija obstoječih programskih rešitev
Sistemska podpora, integracija in vzdrževanje
Svetovanje in izobraževanje na IT področju
Omrežna varnost
Izdelava spletnih portalov
Vizualni informacijski sistemi
Vizualne simulacije in virtualni priročniki
Predstavitvene dejavnosti


Razvoj programske opreme « Na vrh

Vsako sodobno podjetje potrebuje za svoje potrebe programsko opremo.

Kako pa naj se podjetje odloči, ko potrebuje rešitev, ki je ali še ni na trgu ali ne ustreza zahtevam/potrebam ali pa je rešitev v vsej svoji bohotnosti cenovno nedosegljiva?

Najpreprostejša je programska rešitev, napisana na kožo problemu ali pa podjetju. Vendar je pogosto prav neverjetno težko najti podjetje, ki je sposobno ponuditi kakovostno in cenovno ustrezno programsko rešitev, jo vzdrževati in po potrebah dograjevati.

Pomemben del naše usmeritve je izdelava programskih rešitev, ki so pogosto namenjene samo naročniku, a vseeno ostajajo odprte. Če le je mogoče, uporabljamo programske rešitve in pristope odprte kode, s čemer znižujemo končno ceno, vendar nikdar v škodo kakovosti.

Naše programske rešitve delujejo na različnih operacijskih sistemih (OpenVMS, Linux, IRIX, Tru64, PalmOS, MS/Windows), na različnih strojnih platformah (VAX, Alpha, Intel, AMD, MIPS) in pokrivajo veliko različnih področij.Implementacija obstoječih programskih rešitev « Na vrh

Poleg razvoja programske opreme ponujamo tudi implementacijo naših programskih rešitev v testno, šolsko ali produkcijsko okolje stranke. Implementacija naše programske rešitve za nas pomeni tudi njeno povezavo z obstoječimi sistemi stranke, kolikor jo omogočajo.

Poleg implementacije naših programskih rešitev pa izvajamo tudi postavitev, uvajanje in vzdrževanje nekaterih programskih rešitev temelječih na odprti kodi: operacijski sistem Linux v strežniški in uporabniški konfiguraciji, spletne strežniške sisteme Apache, objektno-relacijske podatkovne baze PostgreSQL in pisarniški sistem OpenOffice.Sistemska podpora, integracija in vzdrževanje « Na vrh

Naše videnje in poznavanje stranke poskuša biti čimbolj celovito. Prepričani smo, da je celovit pristop izredno pomemben za učinkovito reševanje problemov.

Zato ponujamo stranki velik spekter storitev. Med najpomembnejšimi so: svetovanje in/ali pomoč pri izvajanju sistemske podpore, svetovanje in/ali pomoč pri integraciji raznih operacijskih sistemov (Unix, IRIX, Linux, OpenVMS, MS/Windows, PalmOS). Za nekatere operacijske sisteme pa ponujamo in izvajamo tudi vzdrževanje sistemske programske opreme (Linux, IRIX, OpenVMS).Svetovanje in izobraževanje na IT področju « Na vrh

Poznavanje problemov, potreb in zahtev, ki se pojavljajo pri delu s stranko, pri izvajanju sistemske podpore, integraciji in vzdrževanju, nam omogočajo, da v izbranih primerih stranki tudi svetujemo, tako pri izbiri tehnologij kot tudi pri usmeritvi na IT-področju.

Pogosto so spremembe povezane s potrebo po izobraževanju. To organiziramo in izvajamo skupaj s partnerji, ki so strokovno usposobljeni in imajo veliko izkušenj in referenc na svojih področjih.Omrežna varnost « Na vrh

Časi samostojnih računalniških sistemov so preteklost. Računalnik brez povezave v omrežje je pogosto neuporaben. Povezanost pa, poleg prednosti, prinaša tudi nevarnosti. Zato sta varnost in zaščita računalnikov pred nevarnostmi, ki grozijo z drugih računalnikov v omrežju, postali prvenstvena naloga za udobno in varno delo.

Zagotavljanje udobnega in hkrati varnega dela velikega števila uporabnikov mreže v podjetju pa zahteva veliko strokovnega znanja in pa, seveda, celostnega poznavanja informacijske problematike podjetja. Poznavanje groženj, odkrivanje šibkosti ter uporaba tehnologij in orodij za zaščito in preprečevanje so pri tem ključnega pomena.

Na tem področju ni rešitev, ki bi enkrat za vselej odpravila grožnje in probleme. Ker se tega zavedamo, ne ponujamo rešitev, temveč kontroliran nadzor nad sistemi, nastavitvami, ki v sodelovanju s stranko in njenimi stalno spreminjajočimi se zahtevami in potrebami omogoča največjo možno zaščito, ki jo strankini sistemi potrebujejo.Izdelava spletnih portalov « Na vrh

Dejstvo je, da podjetje, ki ga ni na spletu, informacijsko ne obstaja.

Ker splet omogoča uporabo velikega razpona različnih interaktivnih tehnologij, je treba komunikacijo z obiskovalci pravilno oblikovati. To pomeni usklajenost uporabe tehnologij dinamične priprave strani in tehnologij prikaza.

Naše spletne rešitve temeljijo na odprtih tehnologijah in omogočajo dinamično pripravo vsebine. Tudi uredniške funkcije portala so popolnoma spletno orientirane, tako da jih lahko opravljamo s katerekoli točke spleta.

Ker je oblikovanje spletnih portalov ravno tako pomembno kot tehnična izvedba, pri oblikovanju sodelujemo s priznanimi in mnogokrat nagrajenimi slovenskimi spletnimi oblikovalci.Vizualni informacijski sistemi « Na vrh

Sodobni vizualni informacijski sistemi služijo kot pomoč potrebam izobraževanja, usposabljanja, tehnične podpore in odnosov z javnostjo. Vizualni informacijski sistem omogoča uporabnikom preprost, kontroliran in enoličen dostop in iskanje po slikovnih, video in 3D-vsebinah v digitalni obliki prek interneta ali intraneta.

Temeljno ogrodje takega sistema nadgrajujemo s programskimi rešitvami, ki se povezujejo z naročnikovimi obstoječimi informacijskimi sistemi. Sistem je zgrajen modularno in omogoča vključitev zgoraj naštetih in tudi vseh prihodnjih informacijskih tehnologij.

Obstoječe naročnikove vsebine predelamo v digitalno obliko in jih umestimo v vizualne podatkovne baze sistema. Naši strokovnjaki vam lahko izdelajo želene vizualne vsebine v obliki animacij, simulacij, slik, videa in internetnih rešitev. Po želji pa lahko za izvedbo teh postopkov izobrazimo naročnikovo osebje in predlagamo najbolj optimalne rešitve za zajem, pretvorbo in izdelavo vizualnih vsebin.

Zaradi varnosti takih sistemov izdelamo tudi posebne postopke avtorizacij, ki omogočajo selektivno predvajanje vsebin, hkrati pa s sodobnimi rešitvami preprečimo možnosti vdora in zlorabe podatkov, zato so vizualni informacijski sistemi v osnovi bazirani kot intranetne rešitve, vendar pa na željo naročnika omogočajo kontroliran prenos določenih vsebin na internet.

Vizualni informacijski sistemi so v tujini že dolgoletna praksa in predstavljajo primer sodobne tehnične in poslovne dokumentacije.Vizualne simulacije in virtualni priročniki « Na vrh

Vizualne simulacije in virtualni priročniki so namenjeni strokovnemu usposabljanju, tehnični podpori, pomagajo tudi pri načrtovanju in predstavitvah. Tako lahko prihodnje projekte in produkte spoznamo, se o njih naučimo, jih postavimo v prihodnja okolja, doživljamo učinke svojih idej in odločitev, še preden se te uresničijo. S tem pridobimo dragocene informacije, ki so potrebne za odločanje.

Simulacijski podatkovni model pripravljamo s posebnimi programskimi orodji za simulacije v formatih, ki so standard za večino vojaških, industrijskih, gradbenih ter drugih zahtevnih vizualnih simulacij, in ga vključimo v simulacijsko podatkovno bazo, ki je nadgradljiva, večnivojska in prilagojena posebnim naročnikovim zahtevam.

Naš cilj pri postavitvi takih sistemov je, da naročnikovo osebje uspešno izobrazimo glede uporabe teh rešitev do ravni, kjer lahko sami nadgrajujejo in urejajo vizualno simulacijsko podatkovno bazo. Nesporno dejstvo je, da veliko podjetij po svetu uporablja te rešitve, saj pripomorejo k boljši usposobljenosti osebja in varnosti.

Uporaba teh rešitev pa je pomembna tudi za pozitiven finančni učinek (napake v virtualnem svetu niso drage, v realnem pa lahko ustavijo delovanje) in seveda za dober odziv javnosti.Predstavitvene dejavnosti « Na vrh

Izboljšanje komunikacijskih in vizualnih računalniških tehnologij nam omogoča, da ne glede na razdalje znanje in ideje interaktivno delimo z drugimi, kar je temelj funkcioniranja nove družbe. Vse dogajanje v realnem svetu se počasi, a vztrajno seli v vzporedni virtualni svet, kjer ni nobenih omejitev iz realnosti.

V podjetju Logon vam omogočimo, da z uporabo vizualnih računalniških tehnologij predstavite svoje projekte, storitve in izdelke, kar je že skoraj nujno za vsako podjetje, ki sledi hitremu razvoju sodobne družbe. Predstavitev z vizualnimi računalniškimi tehnologijami bo omogočila vpogled v stvari in procese, ki so človeškemu očesu v realnosti ponavadi skriti. Predvsem je uporaba teh tehnologij primerna za predstavitve projektov, ki so še v idejni fazi, saj omogočajo pregled odziva javnosti ali kupcev na vaš projekt ali izdelek. Tako lahko pravočasno izvedete vse potrebne spremembe, ki pripomorejo k uspešnosti projekta.

Zahteve sodobnih predstavitev na prvo mesto postavljajo vizualno privlačnost in interaktivnost, saj velika večina uporabnikov ne želi samo pasivno opazovati predstavitev, ampak interaktivno in intuitivno sodelovati, se poistovetiti s predstavljenim in podati svoje mnenje. Zato svojim strankam ponujamo celovite in interaktivne vizualne predstavitve projektov ali izdelkov na različnih sodobnih medijih.


na vrh strani  |  o podjetju  |  dejavnosti  |  projekti  |  novice  |  english  |  domov
© 2003-2010 Logon. Vse pravice pridržane.